Úprava podkladových stien pod kamenné a tehlové obklady

      Základným pravidlom pri úprave podkladových stien je dodržanie odporúčania výrobcu materiálu, z ktorého je podkladová stena zhotovená. Úprava podkladu závisí od viacerých faktorov (nielen od typu podkladovej steny, ale aj od druhu obkladového prvku), preto každý prípad treba posudzovať individuálne v spolupráci s odborným pracovníkom.

     Najideálnejší prípad je ten, keď výrobca podkladového prvku, prípadne výrobca lepiacich mált,  je majiteľom systémového certifikátu, podľa ktorého môžeme bez obáv podkladovú stenu upraviť a vykonať montáž obkladov. Systémové certifikáty vydávané stavebnými technickými ústavmi riešia aj tie najmenšie detaily a k zabudovaniu odporúčajú konkrétne stavebné hmoty. Byť majiteľom systémového certifikátu je známka profesionality a aj toto hľadisko by sa malo brať do úvahy pri výbere jednotlivých značiek či už obkladových prvkov alebo výrobcov lepiacich mált.

     V prílohe tohto článku nájdete systémové certifikáty a ich technologické predpisy, ktorých držiteľmi sú naši dodávatelia.

     Vzhľadom na to, čo bolo napísané vyššie, treba brať nasledujúce rady a odporúčania len ako všeobecné a každý konkrétny prípad posudzovať individuálne.

Príprava konkrétnych typov podkladov

1) Kontaktný vonkajší neodvetraný zatepľovací systém

     Technológia zateplenia pri použití povrchovej úpravy kamenným alebo tehlovým obkladom sa výrazne líši  od technológie klasického zateplenia, kde sa ako povrchová úprava použijú bežné tenkovrstvé štrukturálne omietky.

    Hlavné rozdiely sú:
    -  sklotextilná sieťovina sa použije min. 300 g/m2 (pri „bežnom“ zateplení min. 145 g/m2) ,
    -  počet príchytiek („hmoždiniek“) je min. 8 ks/m2 (pri bežnom zateplení polovičný),
       prípadne až 12 ks/m2 – rohy stavby. Presný počet príchytiek pre jednotlivé prípady určuje
       statik,
    -  príchytky sa vkladajú cez zabudovanú sieťovinu do čerstvej lepiacej stierky (pri „bežnom“
       zateplení sa „hmoždinkami“ prichytáva izolant - polystyrén, prípadne minerálne dosky –
       ešte pred položením sieťoviny,
    -  tŕne (klince) príchytiek sú oceľové skrutky (pri „bežnom“ zateplení môže ísť
       o umelohmotné klince),
    -  aby sa predišlo  vzniku trhlín v škárach,  je potrebné rozčleniť plochu steny do dilatačných
       celkov s maximálnymi rozmermi 4x4 m v prípade oslnených plôch a 6x6 m v prípade
       plôch, ktoré nikdy nie sú vystavené priamemu oslneniu. Dilatačné škáry treba vyplniť
       vhodným silikónovým tmelom vo farbe korešpondujúcej so škárovacou hmotou.

2) Pórobetón

     Ak lepíme kamenný či tehlový obklad na pórobetón, odporúča sa povrch napenetrovať a spevniť vhodnou lepiacou stierkou s vloženou sklotextilnou sieťovinou. Cez sieťovinu treba kotviť tanierovými príchytkami do podkladu (minimálne 65 mm v závislosti od typu „hmoždinky“).
Na takto pripravený podklad môžeme lepiť obklady nie ťažšie ako 28 kg/m2. Pri ťažších obkladoch je vhodné postupovať obdobne ako pri kontaktnom zatepľovacom systéme - použiť sklotextilnú sieťovinu gramáže 300 g/m2.

3) Sadrokartón

     Ak lepíme obklad na sadrokartón, je potrebné brať do úvahy nosnosť sadrokartónovej steny.
Z tohto dôvodu sa odporúča pred lepením prekonzultovať technologický postup s odborným pracovníkom. V každom prípade sa odporúča povrch napenetrovať sadrovým základom a spevniť nanesením lepiacej stierky, do ktorej vložíme sklotextilnú sieťovinu.

4) Drevotrieska a OSB dosky

     Ak lepíme obkladové prvky na drevotrieskové či OSB dosky, je potrebné podklad napenetrovať vhodným penetračným prostriedkom a  spevniť kompozitom lepiacej stierky a sklotextilnej mriežky – obdobne, ako pri lepení na sadrokartón. Neodporúča sa lepiť obklady na lakované podklady bez predchádzajúcej konzultácie s odborným pracovníkom.

5) Tehlové murivo

     Murivo z plných i dutinových tehál, vrátane veľkoformátových pálených tehlových blokov, odporúčame pred lepením obkladov vyrovnať jadrovou omietkou a napenetrovať.
Ak máme lepiť obklady na staré murivo s omietkou, odporúčame starú povrchovú úpravu odstrániť. Ak nerovnosť odhaleného muriva neprekračuje dovolenú mieru nerovnosti 5mm/m, stačí naryhovať murivo do hĺbky 5mm vo vzdialenostiach nie väčších ako 50 mm, následne odstrániť prach a naniesť penetračný náter. V prípade väčších nerovností treba murivo pred lepením vyrovnať jadrovou omietkou a napenetrovať.

6) Cementotrieskové dosky - CETRIS

     Prenos pnutia stien skonštruovaných z CETRIS dosiek na obkladový kamenný alebo tehlový prvok na fasáde (spôsobené teplotnými výkyvmi, prípadne prienikom vlhkosti do konštrukcie) môžeme eliminovať použitím izolantu z expandovaného polystyrénu. Postup je nasledovný:

A. Penetrácia dosiek CETRIS (zníženie nasiakavosti, zlepšenie prídržnosti).

B. Lepenie izolantu (EPS polystyrénu).

C. Použiť sieťovinu gramáže min. 300 g/m2 v jednej vrstve.

D. Mechanické kotvenie príchytkami  pozostávajúcimi z plastového tanierového držiaku
    (napr. SBH-T 65/25) a samoreznej kovovej skrutky (napr. CLIMADUR-DABO SW 8 R). Počet
    príchytiek závisí od výšky obkladu: min. 8 ks/m2 do výšky 3 m, min. 12 ks/m2 pri výške
    obkladu do 6m. Exponované plochy (rohy) + 50%.  

 

Systémové certifikáty obkladových prvkov a ich technologické postupy:

Certifikát Baumit - zateplenie a obklad

Certifikát guick mix EPS - tehlový pásik

Certifikát quick mix minerálna vlna - tehlový pásik

Certifikát Što zateplenie - obklad WILD STONE

Technologický predpis Baumit - CETRIS + WILD STONE

Technologický predpis Baumit - WILD STONE

Technologický predpis quick mix zateplenie - tehlový pásik

Technologický predpis Što - obklad WILD STONE

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.