Návrh a realizácia spevnených plôch z betónových dlažieb

Zemné práce

     Zemné práce sú prvou fázou každej výstavby. Cieľom je vytvoriť vyrovnanú a riadne zhutnenú zemnú pláň, pripravenú pre zhotovenie podkladných vrstiev budúcej vydláždenej plochy. Zemné práce vykonávame za vhodných klimatických podmienkach, tj. v období, keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená. Výkop zeminy musí byť o cca 30,0 cm širší ako predpokladaná spevnená plocha.

     Pri výkope treba zohľadniť priečny a pozdĺžny spád na rýchlejšie odvodnenie povrchu. Nakoľko nezámrzná hĺbka v našom okolí je 80,0 až 120,0 cm, v tomto páse sa nesmie nachádzať žiadny materiál, ktorému hrozí premrznutie, a tým aj následná zmena objemu. V prípade, že sa zemná pláň v priebehu prác vplyvom dažďových zrážok premočí, je potrebné túto zeminu odstrániť.

 

Podkladové vrstvy

     Skladba podkladovej vrstvy je priamo závislá na konkrétnych geologických pomeroch a na predpokladanom zaťažení budúcej plochy. U väčších stavieb doporučujeme investorom a stavebníkom poradiť sa s odborníkom. Ani najkvalitnejšia dlažba nemôže nahradiť nedostatky a nekvalitu podkladovej vrstvy. Riadne zhutnená zemná pláň a riadne zhutnené podkladové vrstvy sú základnými podmienkami pre kvalitne prevedenú spodnú stavbu s dlhou životnosťou.

     Orientačné vzorové skladby podkladných vrstiev nájdete v tabuľke nižšie. Najvhodnejším materiálom pre podkladové vrstvy je drvené kamenivo frakcie 8/16, 11/22, 16/32, 32/63, pre vrchnú ukladaciu vrstvu je najvhodnejšia frakcia 2/5 alebo 4/8. Veľký dôraz je potrebné klásť na správne a kvalitné zhutnenie jednotlivých podkladových vrstvách a to vždy po jednotlivých vrstvách (10,0 - 15,0 cm). Jednotlivé vrstvy zhutňujeme s vibračnou platňou (hmotnosť vibračnej platne by nemala presahovať 150 kg). Celú plochu prejdeme min. 5 - krát.

 

 

Pokládka dlažby

     Pre vyrovnanie ukladacej vrstvy je tiež možné využiť zabudované obrubníky. Optimálna hrúbka ukladacej vrstvy je 3,0 - 4,0 cm. Pri prevedení ukladacej vrstvy treba počítať s poklesom dlažby po zhutnení, a to až o 0,5 - 0,8 cm. Dlažbu pokladáme v celej šírke medzi obrubníky proti spádu dláždenej plochy a zásadne z položenej plochy (do pripravenej ukladacej plochy nevstupujeme).

     Treba dbať na dodržiavanie škár medzi jednotlivými dlažbami, ak je na dlažbe dištančný výstupok, kladie sa dlažba nadoraz. Na doštiepanie dlažby pri okrajoch, detailoch, zakrivených plochách je možné dlažbu lámať s lámačkou, alebo rezať s kotúčom na betón. Doporučujeme dláždiť plochu odoberaním dlažby súčasne z viacerých paliet. Predídete tak prípadnému kontrastu prechodných drobných farebných rozdielov na dláždenej ploche, ktorým sa nevyhne žiadny výrobca.

 

Škárovanie (zapieskovanie)

     Škárovanie doporučujeme zhotoviť so sypkým pieskom frakcie 0/2. Veľmi dobré výsledky dosiahnete pri použití jemných kremičitých pieskov v suchom stave. Škárovanie prevedieme volným posypom plochy a rozprestrením vhodnou metlou. Škárovanie treba vykonať minimálne dvakrát a to vždy po zhutnení plochy vibračnou platňou.

 

Zhutnenie

     Po hrubom očistení a zametaní plochy od škárovacieho piesku zhutníme plochu vhodnou vibračnou doskou s gumovou alebo platovou ochranou, najlepšie 1x v pozdĺžnom a 1x v priečnom smere. Zhutnením sa zrovnajú prípadné výškové výrobné tolerancie jednotlivých dlažieb a celá plocha sa zníži zhruba o 0,5 - 0,8 cm. Po zhutnení je potrebné doškárovanie s pieskom a celú plochu dokonale očistiť.

 

Usporiadanie dlaždíc

     Vzory pokládky nie sú vecou len vzhľadu. Na povrchoch, na ktorých sa uskutočňuje premávka v súvislosti s rozložením hluku, hrá určitú rolu aj stabilita a vznik hluku. Na cestách s premávkou treba dlažbu pokladať jednoznačne diagonálne k smeru jazdy. Tak sa dosiahne, že sa záťaž rozloží rovnomerne na všetky štyri strany dlažby, zachytí sa posuvná a otočná sila a zvuky ktoré vytvárajú pneumatiky pri prejazde cez dlažbu sa zredukujú do maximálne možnej miery.

*článok bol prevzatý z Technického katalógu 2006 firmy Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.